Welkom op de site van Pels brandpreventie.

header4

Door de arbo-wetgeving is bepaald dat elke werkgever een bhv-er in dienst moet hebben. De grootte en het soort bedrijf bepalen uiteindelijk hoeveel bhv-ers u zou moeten hebben. Door jarenlange ervaring bij een bedrijfsbrandweer en een gemeentebrandweerkorps is Pels Brandpreventie in staat een gedegen bhv opleiding of een herhalingstraining voor u te verzorgen. Pels Brandpreventie verzorgt deze trainingen en opleidingen in de verzorgende sector, de industrie, bij midden-en kleinbedrijven, maar ook bij onderwijs- en financiƫle instellingen. Kortom, overal waar een bhv-er opgeleid of getraind moet worden is Pels Brandpreventie de aangewezen opleider.

De Arbo-wet schrijft voor dat er regelmatig geoefend moet worden in het ontruimen. Pels Brandpreventie adviseert minstens 1x per jaar een ontruimingsoefening te houden, en is door zijn jarenlange ervaring een goede partner om deze ontruiming te begeleiden.

Omdat veel bedrijven en instellingen graag op hun eigen locatie deze cursus verzorgd willen hebben, komt Pels Brandpreventie naar u toe. Al vanaf 4 personen wordt een opleiding verzorgd, of een herhalingstraining, aangepast aan uw wensen. Ook vca trainingen kunnen op deze wijze worden uitgevoerd.

Certificering

Pels Brandpreventie certificeert conform de ARBO-wet met eigen certificaten. Dit betekent een wettige certificering, maar goedkoper dan bij de meeste andere bedrijven. Certificering volgens NIBHV is uiteraard ook mogelijk. Pels brandpreventie werkt volgens de voorschriften van het NIBHV, en is ook als bevoegd examinator bij het NIBHV geregistreerd.

Thuis gebeuren de meeste ongevallen.

Omdat bhv niet ophoudt aan het einde van een werkdag, betrekt Pels Brandpreventie zowel in de opleiding als bij herhalingstrainingen de thuissituatie.