BHV Opleiding

Bestaat uit 4 dagdelen van elk 3,5 uur:
2 dagdelen opleiding levensreddende eerste hulp, en 2 dagdelen brand, ontruiming communicatie en alarmering.
In beide onderdelen zitten praktijkoefeningen, die tevens het praktijkexamen vormen.
Beide onderdelen kunnen worden afgesloten met een theorie-examen. Wanneer men voor beide dagen slaagt, volgt uitreiking van het diploma bedrijfshulpverlener en bhv-pas.

Lesstof levensreddend eerste hulp (LOTUS aanwezig):

• Gevaarlijke situatie herkennen
• Nemen van juiste maatregelen ten behoeve van hun veiligheid en die van het slachtoffer;
• Verplaatsen slachtoffer in noodsituaties
• Nagaan wat er met het slachtoffer is gebeurd;
• Het slachtoffer gerust stellen;
• Op juiste wijze voor deskundige hulp zorgen.
• Cursisten kunnen handelen bij:

 • bewustzijnsstoornissen;
 • ademhalingsstoornissen;
 • bloedsomloopstoornissen;
 • uitwendige bloedingen.

• Cursisten kunnen eerste hulp verlenen bij:

 • shock;
 • uitwendige wonden;
 • brandwonden;
 • botbreuken;
 • oogletsel.

• Praktijkoefeningen:

 • Stabiele zijligging
 • Rautekgreep
 • Reanimeren
 • Verband aanleggen

Lesstof brand, ontruiming, communicatie en alarmering:
• wat is brand
• veiligheid (deurprocedure)
• beperken en bestrijden van brand
• brandklassen
• kleine blusmiddelen
• wat is communicatie
• communicatiemiddelen
• alarmeren intern en extern
• veiligheidsvoorzieningen in gebouwen
• vluchtroutes
• ontruimingstactiek en techniek
• externe hulpdiensten begeleiden • Praktijkoefeningen:

 • blussen gasbrand
 • blussen vloeistofbrand
 • blussen vaste stofbrand
 • gebruik blusdeken
 • deurprocedure
 • alarmeren

BHV herhaling.


Na het behalen van het diploma bedrijfshulpverlener met de bhv-er jaarlijks op herhalingscursus.
Dit beslaat 1 hele dag, bestaande uit een halve dag herhaling levensreddende eerste hulp, en een halve dag brand, ontruiming en communicatie. Deze herhalingsdag kan vaak aan de wensen van de opdrachtgever aangepast worden, waarbij de verplichte herhalingsstof geïntegreerd wordt.

NB: indien gewenst kunnen de opleidingen ook verdeeld worden over meerdere dagen of avonden. Zo komt het regelmatig voor dat basisscholen de woensdagmiddag gebruiken voor deze trainingen of opleidingen. Desgewenst kan er ook opgeleid worden op zaterdag.

Opleiding of herhaling kleine blusmiddelen


U kunt er ook voor kiezen om uw bhv-ers alleen op te leiden in het gebruik van kleine blusmiddelen. Hierbij wordt alleen het brandgedeelte van de bhv opleiding gedoceerd, zowel de theorie als de praktijk. Deze opleiding duurt 4 uur, de herhaling duurt 3 uur

Ontruimingsoefening


De oefeningen duren doorgaans 3 uur. Begonnen wordt met de voorbereiding, waarna de daadwerkelijke ontruiming gaat plaatsvinden, geleid door uw eigen bhv organisatie, waarbij de ontruimingsprocedure van uw eigen bedrijf getoetst wordt. Na afloop wordt de ontruiming geëvalueerd.